LESOL avtal och support

Tadastro AB org nr 559107-6475 och Svenska Solgruppen Ekonomisk Förening 716445-1598 har 2017-03-28 undertecknat ett samverkansavtal gällande licenstillverkning, support och försäljning av LESOL solfångare 5AR samt övrigt solfångarmaterial i sortimentet.  

Tadastro servar med material och support till samtliga av Solverkstad och Svenska Solgruppens tidigare levererade anläggningar. 

Tadastro AB övertar därmed all operativ verksamhet från Solverkstad HB omfattande solfångare, tillverkning och försäljning. 

Tadastro AB satsar på marknadsföring och annonsering bl.a i sociala medier för olika energilösningar däribland LESOLs produkter.

Vi är glada att Roger Hägglund från Solverkstad HB med sin unika och gedigna kunskap om solenergi kommer att bistå Tadastro under 2017 med teknisk support för både produktion och försäljning. Kontakta Tadastro först vid supportärenden.   

Support

Tadastro AB har teknisk support och rådgivning för energisystem ch elektronikstyrningar. 

Återförsäljare sköter den första kundkontakten och kontaktar vid behov Tadastro. 

Tadastro bistår med rådgivning och sköter garantiärenden för sålda produkter.

Elektroniklab TorLab AB

IorLab AB och Tadastro AB ligger i samma fabriksbyggnad. TorLab AB arbetar med elektronisk produktutveckling och förserier.

Egencertifiering för CE märkning av produkter sker i det egna mätlaboratoriet. 

TorLab utför uppdrag som åskkonsult till försäkringsbolag. 

TorLab och Tadastro samarbetar med olika utvecklingprojekt och supportärenden.

www.torlab.com

Tadastro AB

Tadastro AB Tadastro AB Tadastro AB Tadastro AB Tadastro AB Tadastro AB

Utveckling, test och montering sker i Järpås nära Lidköping vid Vänern.