Tor på Tadastro besöker Bomässan i Vänersborg

Tor på Tadastro besöker Bomässan i Vänersborg

LESOL solpanelen 5AR med drivpaket demonstrerades av Benny Gruvesäter Teknik från Trollhättan med bistånd av Roger från Solverkstan. Visades i ULMA monter tillsammans med Pelletsbrännare. GISLE Innovation visade solceller och omriktare i egen monter.

Annars var det inga andra som ställde ut solvärmesystem, mycket märkligt.

 Kombination av Solvärme och Pellets har visat sig vara mycket effektivt. SP har mätt upp en minskning av Pellets med 22%.  GISLE säljer kompletta LESOL solfångarpaneler med tillägg för GISLEs innovation för avisning av glasskivan som höjer årsverkningsgraden. 

2017-04-22 22:06
Tillagd i varukorgen